Nokia Lumia 900

Nokia Lumia 900

Restart your phone - Nokia Lumia 900

Read help info

If your phone is slow or freezes, it might help to restart it. Follow these instructions to restart your phone.

Nokia Lumia 900
Step 1 of 1

Restart your phone

Turn off your phone.
Wait for 10-15 seconds.
Turn on your phone again.

1. Restart your phone

Turn off your phone.
Wait for 10-15 seconds.
Turn on your phone again.
Nokia Lumia 900